ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΧΝΗΛΑΤΩΝ (cookies) ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ


Ημερομηνία Έναρξης ισχύος: 21 Μαΐου 2024

Ο παρών ιστότοπος ανήκει στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «BAUSCH HEALTH ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Bausch» ή «εμείς»), η οποία και αποτελεί υπεύθυνο επεξεργασίας.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου ιστοτόπου (η «Πολιτική Απορρήτου»)  περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε, μεταφέρουμε και κοινοποιούμε δεδομένα που σας αφορούν («Προσωπικά Δεδομένα»), τα οποία ενδέχεται να λαμβάνουμε μέσω του παρόντος ιστοτόπου ή μέσω οποιασδήποτε σελίδας από κινητή συσκευή, εφαρμογής ή άλλης υπηρεσίας. Η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο, με τον οποίο σεβόμαστε τα δικαίωμά σας στην ιδιωτικότητα σε σχέση με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων ως προς τις προσφερόμενες από εμάς υπηρεσίες, ή/και για τους σκοπούς που περιγράφονται στη παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Συλλογή και Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Οι περισσότερες από τις υπηρεσίες μας δεν απαιτούν καμία μορφή εγγραφής, επιτρέποντάς σας να επισκέπτεστε τον διαδικτυακό μας ιστότοπο δίχως να μας δηλώνετε ποιοι είστε. Ωστόσο, μερικές από τις υπηρεσίες μας ενδεχομένως να απαιτούν από εσάς να μας παρέχετε οικειοθελώς Προσωπικά Δεδομένα, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως το ονοματεπώνυμο, την ηλεκτρονική διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεφώνου σας. Μπορούμε να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα για να σας παρέχουμε προϊόντα, υπηρεσίες, υποστήριξη πελατών, για να σας χρεώνουμε για προϊόντα και υπηρεσίες που ζητάτε, να προωθούμε προϊόντα και υπηρεσίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν, ή να επικοινωνούμε μαζί σας για άλλους σκοπούς που προκύπτουν από τις περιστάσεις, ή για τους οποίους σας ενημερώνουμε όταν συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας. Περαιτέρω ενδέχεται να επεξεργαστούμε Προσωπικά Δεδομένα, τα οποία μας παρέχετε και σχετίζονται με την αναφορά οποιασδήποτε ανεπιθύμητης ενέργειας που παρουσιάστηκε με κάποιο φάρμακό μας. Η επεξεργασία για τον συγκεκριμένο σκοπό θα μας βοηθήσει να παρακολουθήσουμε ακόμα πιο αποτελεσματικά την εικόνα ασφάλειας του φαρμάκου αυτού, έτσι ώστε οι ίδιες ανεπιθύμητες ενέργειες να αντιμετωπιστούν καλύτερα ή και να προληφθούν στο μέλλον.

Τέλος, ενδέχεται να συλλέγουμε ορισμένα Προσωπικά Δεδομένα, τα οποία δεν σας ταυτοποιούν άμεσα, αλλά καθιστούν δυνατή την ταυτοποίηση μέσω του συνδυασμού άλλων πληροφοριών ή αναγνωριστικών στοιχείων, όπως είναι η επωνυμία της εταιρίας σας και η θέση σας, ή ο αριθμός αστυνομικής σας ταυτότητας. Τα Προσωπικά Δεδομένα μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως σειριακούς αριθμούς υπολογιστών ή συσκευών, διευθύνσεις IP ή πληροφορίες που αφορούν μια εταιρία (νομικό πρόσωπο).  Εάν κοινοποιείτε Προσωπικά Δεδομένα που αφορούν άλλα άτομα σε εμάς ή στους παρόχους υπηρεσιών μας σε σχέση με τις Υπηρεσίες, δηλώνετε υπεύθυνα ότι έχετε εξουσιοδοτηθεί προς τούτο, και ότι μας επιτρέπετε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Συλλογή Δεδομένων ως προς Πλατφόρμες Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Ενδέχεται επίσης να μας παρέχετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των στοιχείων επικοινωνίας, των σχολίων και των αντιδράσεων (π.χ. χρησιμοποιώντας το κουμπί "like" ή κοινοποιώντας περιεχόμενο και αναρτήσεις) όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας σε σελίδες και πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ή όταν χρησιμοποιείτε τα διαπιστευτήρια σύνδεσής σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ταυτοποιηθείτε στον ιστότοπό μας.

Ενδέχεται, ακόμα, να συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα που καταστήσατε δημοσίως διαθέσιμα σε δημόσιες πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης (συμπεριλαμβανομένων ιστολογίων, φόρουμ κ.λπ.), σχετικά με την Bausch ή προϊόντα Bausch και γενικότερα σχετικά με προϊόντα, φάρμακα ή ασθένειες. Αυτή η δραστηριότητα, που αποκαλείται «ακρόαση κοινωνικών μέσων», βασίζεται στα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα, για παράδειγμα για να : (i) κατανοούμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο ένα κοινό που μας ενδιαφέρει συζητά για τη φήμη της Bausch και τα προϊόντα μας, (ii) εντοπίζουμε τα πρόσωπα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που μας αφορούν, ιδίως bloggers και διαμορφωτές κοινής γνώμης (δηλ. influencers) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να τους προσεγγίσουμε.

Κάτι τέτοιο μπορεί να περιλαμβάνει Προσωπικά Δεδομένα σε μορφή σχολίων, μηνυμάτων, ιστολογίων, φωτογραφιών και βίντεο αν και θα λάβουμε μέτρα για να περιορίσουμε αυτές τις προσωπικές πληροφορίες στο ελάχιστο αναγκαίο και να τις διατηρήσουμε για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από αυτό που είναι απαραίτητο για τη δραστηριότητα ακρόασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εάν θέλετε να περιορίσετε περαιτέρω ποιος μπορεί να δει τις πληροφορίες σας, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις απορρήτου που έχετε στη διάθεσή σας στις εν λόγω πλατφόρμες.

Σημειώστε ότι ο ιδιοκτήτης της εκάστοτε πλατφόρμας μέσου κοινωνικής δικτύωσης μπορεί επίσης να συλλέγει προσωπικά δεδομένα και να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που μοιράζεστε μαζί μας μέσω της πλατφόρμας του για τους δικούς του σκοπούς. Παρακαλούμε, όταν μοιράζεστε τα προσωπικά σας στοιχεία σε μια δημόσια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, να εξοικειωθείτε και με την πολιτική απορρήτου της συγκεκριμένης πλατφόρμας, καθώς οι πλατφόρμες αυτές δεν μας ανήκουν, ούτε τις διαχειρίζεται η Bausch. Ενδέχεται (π.χ. στην περίπτωση μονοθεματικών σελίδων ειδικού ενδιαφέροντος - fan pages) να είμαστε από κοινού υπεύθυνοι με τον διαχειριστή του αντίστοιχου κοινωνικού δικτύου για τη λειτουργία της σελίδας - προφίλ μας ή του κοινωνικού plug-in όσον αφορά τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων. Σε αυτό το πλαίσιο, ο φορέας εκμετάλλευσης του κοινωνικού δικτύου παρέχει την αντίστοιχη υποδομή πληροφορικής καθώς και την ιστοσελίδα του κοινωνικού δικτύου και είναι βασικά ο κύριος υπεύθυνος επικοινωνίας όταν πρόκειται για την επεξεργασία των δεδομένων σας στις σελίδες του κοινωνικού δικτύου (π.χ. ενημέρωση ή διαγραφή). Ωστόσο, μπορείτε επίσης να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας και εναντίον μας. Σε αυτή την περίπτωση θα διαβιβάσουμε τα αιτήματά σας στον διαχειριστή του κοινωνικού δικτύου.

Πληροφορίες Σχετικά με Παρενέργειες και Παράπονα Ποιότητας

Εάν επιθυμείτε να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες ή να προβείτε σε καταγγελία που αφορά την έλλειψη θεραπευτικού αποτελέσματος, φαρμακευτικά σφάλματα, λανθασμένη ή εκτός επισήμανσης χρήση, παράπονα για την ποιότητα ή/και άλλα ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια ή την ποιότητα των προϊόντων μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον επαγγελματία υγείας σας, την τοπική υγειονομική αρχή, συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας του ιστοτόπου μας, ή χρησιμοποιήστε το email μας pharmacovigilance.greece@bausch.com για την αναφορά ανεπιθύμητων παρενεργειών. Τέλος, μπορείτε να δηλώσετε ένα περιστατικό ανεπιθύμητων ενεργειών απευθείας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων μέσω ηλεκτρονικής υποβολής κίτρινης κάρτας ακολουθώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://kitrinikarta.eof.gr/

Αν αναφέρετε σε εμάς ανεπιθύμητες παρενέργειες ή άλλα θέματα σχετικά με την ασφάλεια ή την ποιότητα των προϊόντων μας, είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να ασχοληθούμε με την αναφορά σας και ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας προκειμένου να λάβουμε διευκρινίσεις.

Συλλογή Δεδομένων για την Παροχή Υπηρεσίας

Ενδέχεται επίσης να επεξεργαστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για την παροχή μιας υπηρεσίας, όπως το σύστημα ηλεκτρονικών παραγγελιών, και για τη διαχείριση τυχόν παραγγελιών από το εν λόγω σύστημα. (Πελάτες και B2B)

Σε περίπτωση που δημιουργείται ένας λογαριασμός πρόσβασης στο διαδικτυακή μας υπηρεσία παραγγελιών, ενδεχομένως να συλλέξουμε το ονοματεπώνυμό σας, τον αριθμό πελάτη, το όνομα χρήστη, τον κωδικό και την ημερομηνία δημιουργίας του λογαριασμού σας.

Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε τον αριθμό τηλεφώνου σας εάν μας τον παρέχετε προαιρετικά.  Όταν έχετε πρόσβαση στο σύστημα ηλεκτρονικών παραγγελιών μας με το λογαριασμό σας, δημιουργούμε ένα αναγνωριστικό σύνδεσης και καταγράφουμε την ημερομηνία και την ώρα κατά την οποία συνδεθήκατε.

Όταν παραγγέλνετε προϊόντα διαδικτυακά συλλέγουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, πληροφορίες σχετικά με το προϊόν ή τα προϊόντα που παραγγέλθηκαν ή επιστράφηκαν, τον αριθμό αναφοράς παραγγελίας, τα στοιχεία αποστολής, τα στοιχεία πληρωμής και άλλες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της συναλλαγής.

 Σε ορισμένες από τις παραπάνω περιπτώσεις ενδέχεται να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, για τη χρήση ορισμένων αρχείων ιχνηλατών (cookies), για τη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του αριθμού κινητού τηλεφώνου σας για διαφημιστικούς σκοπούς ή όταν εγγράφεστε σε ορισμένες υπηρεσίες (π.χ. τακτικό ενημερωτικό δελτίο).  Θα έχετε πάντα τη δυνατότητα να ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεση.  Μπορείτε να κάνετε κάτι τέτοιο επικοινωνώντας μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας (βλ. επίσης την ειδική ενότητα για τα cookies).

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, χρησιμοποιούνται επίσης από εμάς για εσωτερικούς σκοπούς, όπως η βελτίωση των προϊόντων και των προωθητικών ενεργειών μας, η διαχείριση λογαριασμών πελατών, η εκμάθηση των αναγκών των πελατών μας και η επικοινωνία με πελάτες για ερευνητικούς και ενημερωτικούς σκοπούς.

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις Προσωπικά σας Δεδομένα στο πλαίσιο μιας εταιρικής συναλλαγής και για την προστασία των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας μας, για την επιβολή των όρων χρήσης και των νομικών μας ειδοποιήσεων και για τη σύσταση, άσκηση και προάσπιση νομικών αξιώσεων.

Ενδέχεται επίσης να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για την εκπλήρωση φορολογικών, λογιστικών και άλλων νομικών υποχρεώσεων, για παράδειγμα, στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών.  Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα όταν απαιτείται από το νόμο ή επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή άλλη δεσμευτική απόφαση.

Ο ιστότοπός μας δεν απευθύνεται σε παιδιά.  Ωστόσο, εάν είστε κάτω των 16 ετών, δεν θα πρέπει να μας παρέχετε Προσωπικά Δεδομένα χωρίς προηγουμένως να έχετε λάβει τη συγκατάθεση ή την εξουσιοδότηση ενός γονέα ή κηδεμόνα.

Δεν θα χρησιμοποιήσουμε ούτε θα κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για σκοπούς που δεν σχετίζονται με αυτούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου χωρίς να σας ενημερώσουμε πρώτα και, όπου απαιτείται, να σας προσφέρουμε την επιλογή σχετικά με το αν μπορούμε ή όχι να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με αυτόν τον διαφορετικό τρόπο.

Κοινοποίηση Δεδομένων

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα  για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω σε:

  • άλλες οντότητες του ομίλου εταιρειών Bausch (βάσει τυποποιημένων συμβατικών ρητρών),
  • παρόχους υπηρεσιών σε σχέση με τη λειτουργία αυτού του ιστότοπου και της εταιρίας μας, περιλαμβανομένης της φιλοξενίας του ιστότοπου, της παροχής υπηρεσιών σχετικών με την τεχνολογία, της επεξεργασίας και εξουσιοδότησης πληρωμών, της αποστολής και διανομής των προϊόντων, της επιστροφής προϊόντων και της διανομής διαφημιστικού υλικού - με βάση τις συμφωνίες απορρήτου δεδομένων,
  • δημόσιες αρχές, κυβερνητικές ρυθμιστικές αρχές ή άλλους κρατικούς αξιωματούχους και τα δικαστήρια, όπως κατά περίπτωση απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο ή όταν επιβάλλεται από δεσμευτική εντολή - και
  • άλλα τρίτα μέρη σε σχέση με εταιρική αναδιάρθρωση, πώληση ή εκχώρηση περιουσιακών στοιχείων, συγχώνευση ή εκποίηση της Bausch ή οποιασδήποτε από τις θυγατρικές ή συνδεδεμένες με εμάς εταιρίες.

Όταν κοινοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε οντότητες που βρίσκονται σε χώρες εκτός του ΕΟΧ ή της Ελβετίας, οι οποίες δεν προβλέπουν ισοδύναμο επίπεδο προστασίας δεδομένων, θέτουμε σε εφαρμογή συμβατικές εγγυήσεις (π.χ. πρότυπες ρήτρες εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας για να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες.

Ασφάλεια Δεδομένων

Διατηρούμε κατάλληλα τεχνικά, φυσικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων από τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση.  Δυστυχώς, κανένα σύστημα ασφάλειας πληροφοριών δεν μπορεί να είναι 100% ασφαλές. Κατά συνέπεια, παρόλο που προσπαθούμε να προστατεύσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε ή να εγγυηθούμε την ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων από απρόβλεπτη απώλεια ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Τα Δικαιώματά Σας

Με την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς την πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, τον περιορισμό και παύση της επεξεργασίας, και τη φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων και να μην υποβληθείτε σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων για θέματα που σας αφορούν προσωπικά. Μπορείτε να μας απευθύνετε σχετικό αίτημα κάνοντας χρήση των παρακάτω στοιχείων επικοινωνίας.

Ακεραιότητα Δεδομένων

Λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε είναι σχετικά με τους σκοπούς για τους οποίους πρόκειται να χρησιμοποιηθούν και ότι τα Προσωπικά Δεδομένα  είναι αξιόπιστα για την προβλεπόμενη χρήση τους και είναι ακριβή, πλήρη και επίκαιρα.  Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις υποχρεούμαστε να βασιστούμε στους μεμονωμένους χρήστες για την παροχή και τη διατήρηση ακριβών Προσωπικών Δεδομένων.  Εσείς είστε υπεύθυνοι να βεβαιώνεστε ότι τα δεδομένα σας είναι ενημερωμένα και ακριβή όταν μας τα παρέχετε και όταν οι υπηρεσίες μας σας προσφέρουν τα εργαλεία για να τηρείτε τα δεδομένα σας σε εμάς.

Αποθήκευση Προσωπικών Δεδομένων

Αποθηκεύουμε τα Προσωπικά Δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ή για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον σκοπό ή τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.  Διαγράφουμε τα Προσωπικά Δεδομένα  όταν δεν τα χρειαζόμαστε πλέον και, σε κάθε περίπτωση, με την πάροδο της μέγιστης διάρκειας αποθήκευσης που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.

Τροποποιήσεις της Παρούσας Πολιτικής Απορρήτου

Εάν προβούμε σε ουσιώδεις τροποποιήσεις στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, θα δημοσιεύσουμε έναν αναθεωρημένο σύνδεσμο στην αρχική σελίδα του ιστότοπου που θα αναφέρει «Αναθεωρημένη Πολιτική απορρήτου», ή μια ανάλογη ειδοποίηση σχετικά με τις τροποποιήσεις. Θα πρέπει να ελέγχετε περιοδικά αυτόν τον ιστότοπο για να δείτε αν έχουν γίνει πρόσφατες τροποποιήσεις στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.  Μπορείτε επίσης να διαπιστώσετε εάν η παρούσα Πολιτική Απορρήτου έχει αλλάξει πρόσφατα, ανατρέχοντας στην Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος που δημοσιεύεται στην αρχή της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους στο Διαδίκτυο

Οι πρακτικές απορρήτου που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου αφορούν αποκλειστικά τον παρόντα ιστότοπο καθώς και συγκεκριμένες άλλες δραστηριότητες. Άλλοι ιστότοποι, οι οποίοι ανήκουν σε τρίτους ενδέχεται να έχουν διαφορετικές πρακτικές.  Εάν συνδέεστε ή επισκέπτεστε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο άλλους ιστότοπους που διαχειρίζονται τρίτοι, ανατρέξτε στις πολιτικές απορρήτου που αναρτώνται σε αυτούς τους ιστότοπους.  Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο σε αυτούς τους ιστότοπους και δεν είμαστε υπεύθυνοι ή υπόλογοι για τις πολιτικές και τις πρακτικές που ακολουθούνται από τρίτους.

Επικοινωνία

Αν έχετε απορίες αναφορικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή τις  πρακτικές απορρήτου μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο hellas.info@bausch.com.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες ή παράπονα σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από εμάς, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας στη διεύθυνση: DPO@bausch.com.

Εάν πιστεύετε ότι η καταγγελία σας δεν έχει αντιμετωπιστεί επαρκώς, μπορεί να έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Εποπτική Αρχή για την προστασία της ιδιωτικότητας στη χώρα σας.

Αρχεία Ιχνηλατών (Cookies)

Τι είναι ένα Cookie

Χρησιμοποιούμε αρχεία ιχνηλατών (cookies) στον ιστότοπό μας.  Το cookie είναι ένα αρχείο κειμένου που περιέχει μικρό όγκο πληροφοριών, το οποίο μεταφορτώνεται στον αποθηκευτικό μηχανισμό της συσκευής σας όταν αποκτάτε πρόσβαση σε μια ιστοσελίδα του ιστότοπου, και στο οποίο μπορούν στη συνέχεια να έχουν πρόσβαση οι διακομιστές ιστού μας.  We use cookies on our website.

Τα cookies μπορούν να εγκατασταθούν από την Bausch ή από τρίτους:

  • Τα cookies πρώτου μέρους εγκαθίστανται και διαχειρίζονται από την Bausch. Αφορούν συγκεκριμένα τον ιστότοπο της Bausch, τον οποίο επισκέπτεστε.
  • Τα cookies τρίτου μέρους εγκαθίστανται και διαχειρίζονται από τρίτο μέρος. Εγκαθίστανται κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας σε έναν ιστότοπο της Bausch και επιτρέπουν την αποστολή ορισμένων πληροφοριών σε τρίτους κατά την επιστροφή σας στον ιστότοπο της Bausch.

Τα cookies μπορεί να είναι προσωρινά ή μόνιμα:

  • Τα προσωρινά cookies αποθηκεύονται προσωρινά στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας. Μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, αυτά τα cookies διαγράφονται αυτόματα.
  • Τα μόνιμα cookies παραμένουν στη συσκευή σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ακόμη και αφού κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Παραμένουν στη συσκευή σας έως ότου φτάσουν τα δεδομένα λήξης και στη συνέχεια εγκατασταθεί μια νέα έκδοση του cookie ή μερικές φορές ή έως ότου τα διαγράψετε χειροκίνητα. Επιτρέπουν την αναγνώρισή σας κατά τη διάρκεια μιας επόμενης επίσκεψης στον ιστότοπο.

Η διάρκεια εξαρτάται από τον σκοπό για τον οποίο εγκαθίστανται στον υπολογιστή σας ορισμένοι τύποι cookies. Για παράδειγμα, ένα cookie συνεδρίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιτρέπει την αναγνώριση των επισκεπτών μέσα σε ένα σύνολο ιστοσελίδων, έτσι ώστε οι επιλογές ή η επιλογή δεδομένων που έκανε ο χρήστης να απομνημονεύονται από σελίδα σε σελίδα.

Τα cookies μπορούν να περιγραφούν με βάση τη λειτουργία και τους επιδιωκόμενους σκοπούς τους. Ορισμένα cookies θεωρούνται απαραίτητα για την πλοήγησή σας, ενώ άλλα είναι cookies μέτρησης της απόδοσης. Μπορείτε επίσης να έχετε cookies λειτουργικής φύσης, από cookies που συλλέγουν δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ.

Αυστηρά απαραίτητα Cookies: Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστοτόπου και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν στα συστήματά μας. Συνήθως τίθενται μόνο ως απάντηση σε ενέργειες που πραγματοποιείτε εσείς και οι οποίες ισοδυναμούν με αίτημα παροχής υπηρεσιών, όπως ο καθορισμός των προτιμήσεων απορρήτου σας, η σύνδεση ή η συμπλήρωση φορμών. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να αποκλείει ή να σας προειδοποιεί για αυτά τα cookies, αλλά τότε ορισμένα τμήματα του ιστότοπου δεν θα λειτουργούν.

Cookies επιδόσεων: Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να μετράμε τις επισκέψεις και τις πηγές επισκεψιμότητας, ώστε να μπορούμε να μετράμε και να βελτιώνουμε τις επιδόσεις του ιστότοπου μας. Μας βοηθούν να γνωρίζουμε ποιες σελίδες είναι οι περισσότερο και ποιες οι λιγότερο δημοφιλείς και να βλέπουμε πώς κινούνται οι επισκέπτες στον ιστότοπο. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι συγκεντρωτικές και επομένως ανώνυμες. Εάν δεν επιτρέψετε αυτά τα cookies, δεν θα γνωρίζουμε πότε έχετε επισκεφθεί τον ιστότοπό μας και δεν θα μπορούμε να παρακολουθούμε την απόδοσή του.

Λειτουργικά cookies : Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο να παρέχει βελτιωμένη λειτουργικότητα και εξατομίκευση. Μπορεί να οριστούν από εμάς ή από τρίτους παρόχους των οποίων τις υπηρεσίες έχουμε προσθέσει στις σελίδες μας. Εάν δεν επιτρέψετε αυτά τα cookies, τότε ορισμένες ή όλες αυτές οι υπηρεσίες ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

Cookies στόχευσης : Αυτά τα cookies μπορεί να τοποθετηθούν μέσω του ιστοτόπου μας από τους διαφημιστικούς μας συνεργάτες. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τις εταιρείες αυτές για να δημιουργήσουν ένα προφίλ των ενδιαφερόντων σας και να σας εμφανίσουν σχετικές διαφημίσεις σε άλλους ιστότοπους. Δεν αποθηκεύουν άμεσα προσωπικές πληροφορίες, αλλά βασίζονται στη μοναδική αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης και της διαδικτυακής σας συσκευής. Εάν δεν επιτρέψετε αυτά τα cookies, θα έχετε λιγότερο στοχευμένη διαφήμιση.

Cookies κοινωνικής δικτύωσης : Αυτά τα cookies καθορίζονται από μια σειρά υπηρεσιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης που έχουμε προσθέσει στον ιστότοπο για να μπορείτε να μοιράζεστε το περιεχόμενό μας με τους φίλους και τα δίκτυά σας. Είναι ικανά να παρακολουθούν το πρόγραμμα περιήγησής σας σε άλλους ιστότοπους και να δημιουργούν ένα προφίλ των ενδιαφερόντων σας. Αυτό μπορεί να επηρεάσει το περιεχόμενο και τα μηνύματα που βλέπετε σε άλλους ιστότοπους που επισκέπτεστε. Εάν δεν επιτρέψετε αυτά τα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ή να δείτε αυτά τα εργαλεία κοινής χρήσης.

Όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας, ενδέχεται να σας εμφανιστεί ένα πανό ρύθμισης των cookies που σας επιτρέπει να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους τύπους των cookies που χρησιμοποιούμε, τον σκοπό που εξυπηρετούν, τη διάρκεια ζωής τους και την προέλευσή τους, να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις και να αποδεχτείτε ή αρνηθείτε τα cookies. Είναι νομικά επιτρεπτό να αποθηκεύουμε cookies στον υπολογιστή σας εάν είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου, αλλά για όλους τους άλλους τύπους cookies χρειαζόμαστε την άδειά σας. Στους ιστότοπους της Bausch, έχετε τη δυνατότητα να συγκατατεθείτε στη χρήση των cookies κατά την πρώτη σας επίσκεψη στον ιστότοπο, όταν θα εμφανιστεί ένα banner για τα cookies, ή να διαχειριστείτε αυτές τις ρυθμίσεις οποιαδήποτε στιγμή αργότερα, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο Ρυθμίσεις cookies στο υποσέλιδο του ιστοτόπου. Αυτές οι ρυθμίσεις cookies σας δίνουν τη δυνατότητα να αποδεχτείτε ή να αρνηθείτε τη συγκατάθεσή σας για κάθε κατηγορία cookies (με εξαίρεση τα απαραίτητα cookies που είναι πάντα ενεργά).

Οι διακομιστές Web μας ενδέχεται να συλλέγουν παθητικά δεδομένα μέσω της χρήσης cookies και άλλων μέσων στον υπολογιστή σας και τη σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο, όπως η διεύθυνση IP του υπολογιστή σας ή/και του παρόχου υπηρεσιών Internet, η ημερομηνία και η ώρα πρόσβασης στον Ιστότοπο, η διεύθυνση Internet των ιστοτόπων από τους οποίους συνδέεστε με τον Ιστότοπό μας, η τεχνολογία υπολογιστή που χρησιμοποιείτε και οι κινήσεις και προτιμήσεις σας στον Ιστότοπό μας. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τέτοια cookies για να συλλέξουμε πληροφορίες σε σχέση με μελλοντικές επισκέψεις στον Ιστότοπο (όπως για να θυμόμαστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης), για να σας αναγνωρίσουμε ως προηγούμενο επισκέπτη και για να παρακολουθήσουμε τη δραστηριότητά σας στον Ιστότοπο.

Αυτές οι πληροφορίες δεν χρησιμοποιούνται για την προσωπική σας ταυτοποίηση, αλλά μας βοηθούν να κατανοήσουμε πώς οι επισκέπτες αλληλοεπιδρούν με τον ιστότοπό μας. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες και χρησιμοποιούνται μόνο από το προσωπικό τεχνικής υποστήριξης και τις ομάδες μάρκετινγκ για σκοπούς διαχείρισης του ιστοτόπου. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε άλλες τεχνολογίες, όπως ετικέτες διαδικτύου, διαδικτυακούς φάρους (web beacons) και εργαλεία συλλογής δεδομένων πλοήγησης. Ενδέχεται να συνδυάσουμε δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης με Προσωπικά Δεδομένα, αν και όταν το κάνουμε, αντιμετωπίζουμε όλα τα δεδομένα ως Προσωπικά Δεδομένα για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.